Kursy

Szanowni Państwo

Kursy Ratownictwa Wodnego prowadzimy od sierpnia 2009r.  Od 2012r po wejściu nowych regulacji prawnych dotyczących ratownictwa wodnego prowadzimy kursy Ratownika Młodszego WOPR oraz Ratownika Wodnego MSWiA , po ukończeniu szkolenia Ratownika Wodnego MSWiA i  Kursu z Zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) można podjąć pracę zarobkową w charakterze Ratownika Wodnego na każdym obszarze wodnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Najważniejszym aktem prawnym tzw. bazą dla ratowników wodnych jest ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011r.  ustawy i rozporządzenia oraz przepisy prawne regulujące pracę ratowników wodnych omawiamy na kursie w pierwszym bloku - organizacja ratownictwa wodnego, podstawy prawne, drugi blok to organizacja pracy ratowników wodnych, trzeci blok - sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym i czwarty blok - pływanie i techniki ratownictwa wodnego.

Chcesz dołączyć do Nas , świetnie pływasz jesteś osobą empatyczną, silną, odporną na stres, to masz wielką szansę spełnić się w tym pięknym , ale bardzo odpowiedzialnym zawodzie.

Instruktor WOPR 1092 , Instruktor MSWiA Ratownictwo Wodne

mgr Krzysztof Kasprzyszyn

tel. 664770969

www.wopr.prudnik.pl

Absolwenci kursu centralnego zorganizowanego przez Zarząd Główny WOPR w Warszawie, po którym uzyskałem stopień Instruktora WOPR nr 1092, Centralny Ośrodek Szkolenia Ratowników Wodnych Tama na Mazurach koło Rajgrodu 30.07.2009r

SERDECZNIE ZAPRASZAMY