Kursy motorowodne

Kursy sternika morowodnego, sternika morskiego, holowanie narciarza i holowanie statku powietrznego odbywają się w Prudniku, Pokrzywnej oraz w Opolu.

Szkolenie obejmuje swoją tematyką m.in. podstawy budowy jachtów motorowych, silniki i układy napędowe, manewrowanie jachtem motorowym, zasady prowadzenia skuterów wodnych, locja, wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, wiadomości z zakresu meteorologii, urządzenia i pomoce nawigacyjne, podstawowe przepisy prawa na drogach wodnych oraz śluzowanie, udzielanie pomocy jednostkom pływającym, udzielanie pomocy człowiekowi za burtą, umiejętność poruszania się po szlaku żeglownym i manewrowanie w warunkach powodziowych.