Regulamin

Sprawy organizacyjne

 1. Jeden kurs trwa 30 godzin, zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu.
 2. Uczestnik kursu podczas zajęć musi mieć odpowiedni strój kąpielowy oraz okularki do pływania.
 3. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła Pływania „Delfin” nie odpowiada
 4. Prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad małoletnimi uczestnikami kursu, którzy przebywają (przed i po zajęciach) w szatni.
 5. Uczestnicy kursu oraz osoby towarzyszące mogą wchodzić do szatni i na część basenową tylko w obuwiu zmiennym, zajęcia na dużej niecce można obserwować z widowni basenu bez konieczności przebierania.
 6. Uczestnicy kursu, po zajęciach, powinni jak najszybciej opróżnić szafki na ubrania i oddać klucze do kasy. Po czym mogą dokończyć ubieranie i suszenie się w szatni.

Uczestników kursu oraz osoby im towarzyszące obowiązują przepisy ogólne obowiązujące na pływalni w:

- Prudniku - Pływalnia Kryta "SÓJKA", ul Podgórna 7,

- Pokrzywnej (hotel Chrobry) - ul. Pokrzywna 69,

- Korfantowie - przy Opolskim Centrum Rehabilitacji ul Wyzwolenia 11,

- Jarnołtówku , Ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy "Ziemowit " Jarnołtówek 204,

- Nysie - ul. Piłsudskiego 40,

- Krapkowicach - ul Wrzosów 2.

Płatności i nieobecności

 1. Po wpisaniu się na zajęcia nauki pływania uczestnik wnosi opłatę minimalną natomiast druga część musi zostać wpłacona nie później niż przed upływem czwartej lekcji danego kursu. Ceny zajęć grupowych są ustalane z właścicielem szkoły pływania.

Lekcje niewykorzystane podczas kursu. Dopuszcza się możliwość odrobienia zaległych godzin do dwóch tygodni po skończeniu kursu. W sytuacjach losowych właściciel Szkoły Pływania "DELFIN" wyznacza inny termin.

Bezpieczeństwo

 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia
 2. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
 3. zakazu biegania na terenie pływalni
 4. zakazu skakania do wody bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs
 5. zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu
 6. zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu

  Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.

 1.  

Regulamin zostaje odczytany na pierwszych zajęciach kursu oraz podpisany przez wszystkich kursantów, a w przypadku nieletnich również przez ich rodziców.