ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH I MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

18 czerwca w kompleksie Gorzelanny ukończyliśmy szkolenie Ratowników Wodnych. Szkolenie rozpoczęliśmy 16 kwietnia egzaminem wstępnym, 11 kandydatów zakwalifikowało się do następnego etapu. Zrealizowaliśmy cały 63 godzinny obszerny program na którym kursanci dowiedzieli się m.in. o przepisach prawnych, technikach ratowania, sprzęcie podręcznym przydatnym w ratownictwie wodnym etc.
Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich ćwiczeń cząstkowych nastąpił ten dzień sprawdzianu umiejętności teoretycznych i praktycznych. Egzamin przeprowadzili Panowie Maciej Przybył Instruktor Ratownictwa Wodnego oraz Krzysztof Kasprzyszyn Instruktor Ratownictwa Wodnego.
Egzamin na Ratownika Wodnego z wynikiem pozytywnym ukończyli:

1. Dawid Kubik
2. Jakub Bełziuk
3.Mateusz Klimkowski
4. Paweł Nawrat
5. Hubert Kocuba
6. Bartłomiej Rewucki
7. Maksymilian Birecki
8. Bartosz Dancewicz
9. Bartosz Szeremeta
10. Mirosław Banaś
11. Michał Rogowski

Młodszego Ratownika WOPR uzyskali:

1. Karolina Hajdecka
2. Wojciech Gawlik
3. Martyna Molęda
4. Rafał Kowalik
5. Tomasz Żuchowicz

Wszystkim adeptom Gratulujemy i życzymy spokojnej pracy i TYLE SAMO WYJŚĆ Z WODY ILE WEJŚĆ

PREZES WOPR POWIATU PRUDNICKIEGO
Krzysztof Kasprzyszyn

www.wopr.prudnik.pl

#woprpowiatuprudnickiego #hotelegorzelanny #szkolenieratownikówwodnych #pokrzywna #lifeguard #lifestyle #rescue #pasja #woda #ratownictwowodne #opolskiewopr #naprzygranicznejwodziebezpieczniej #powiatprudnicki #inspirującepogranicze #passion