Ratownik WOPR

Szanowni Państwo

Kursy Ratownika WOPR były prowadzone do 2012r. Przedstawiam moje kursy w galeriach fotograficznych.

życzę miłego oglądania.

WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) specjalna kartę pływacką;
4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

 
SPRAWDZIAN WSTĘPNY
 
1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie
na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.
 
Uprawnienia:

może pracować jako asystent ratownika starszego stopniem (nie może pracować samodzielnie)

liczba zatrudnionych Ratowników WOPR nie może przekraczać połowy stanu ratowników zatrudnionych na obiekcie.

 

www.wopr.prudnik.pl

Instruktor WOPR 1092 , Instruktor MSWiA Ratownictwo Wodne

mgr Krzysztof Kasprzyszyn