Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ratownicy wodni w myśl ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym po ukonczeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zdaniu egzaminu państwowego - teoretycznego i praktycznego otrzymują Dyplom z tytułem "RATOWNIK" i wówczas mogą udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy z profesjonalnym sprzętem medycznym. Po upływie trzech lat obowiazkowa jest recertyfikacja uprawnienia.