Szkolenia lodowe

Szkolenia specjalistyczne lodowe mają za zadanie przybliżyć ratownikom warunki z jakimi mogą się spotkać w trakcie rzeczywistych działań ratowania życia ludzkiego na lodzie i z pod lodu.