Kursy z obsługi defibrylatora (AED)

Nauka obsługi defibrylatora jest rozpowszechniona wszelako, najważniejsze w obsłudze tego urządzenia jest jego włączenie i dostosowanie się krok po kroku do poleceń - komend lektora.

na zdjęciu defibrylator ćwiczeniowy